Treasury (0.5)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Treasury

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasuryfunctie:

  • financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven;
  • schenkingen en legaten.

Wat mag het kosten?

Dividend:

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

5.174

3.888

4.005

-117

N

4.005

4.005

4.005

Totaal baten (8)

501.270

559.000

475.000

-84.000

N

475.000

475.000

475.000

Saldo

496.096

555.112

470.995

-84.117

N

470.995

470.995

470.995

Rente:

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

3.656.723

706.877

653.763

53.114

V

611.774

544.775

456.423

Totaal baten (8)

3.614.531

807.537

694.843

-112.694

N

703.766

676.727

651.228

Saldo

-42.192

100.659

41.080

-59.579

N

91.992

131.952

194.805

Wat is er veranderd?

Dividend van Alliander (€ 39.000 N) en BNG (€ 45.000 N) zijn lager.