Onderwijshuisvesting (4.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:

  • nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
  • de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);
  • opstellen programma onderwijshuisvesting;
  • vandalismebestrijding.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

1.458.166

1.436.704

1.376.354

60.350

V

1.623.862

1.612.358

1.615.159

Totaal baten (8)

32.635

36.489

36.508

19

V

36.508

36.508

36.508

Saldo

-1.425.532

-1.400.215

-1.339.846

60.369

V

-1.587.353

-1.575.850

-1.578.651

Wat is er veranderd?

In 2022 hadden we eenmalige middelen als voorbereiding op de ontwikkeling van VO Vorden (€ 60.000 V).