Media (5.6)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers:

  • bibliotheken, artotheek, videotheek;
  • lokale pers, lokale omroep;
  • lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT);
  • overkoepelende organen.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

762.503

720.051

751.862

-31.811

N

751.781

721.701

721.620

Totaal baten (8)

42.490

72.117

72.117

-

-

72.117

72.117

72.117

Saldo

-720.013

-647.934

-679.745

-31.811

N

-679.664

-649.584

-649.503

Wat is er veranderd?

Niet van toepassing.