Economische ontwikkeling (3.1)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Deelprogramma: 3A Economie

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:

  • clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;
  • lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
  • samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen;
  • ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

724.966

1.546.901

586.977

959.924

V

586.977

586.977

644.165

Totaal baten (8)

18.609

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

-706.356

-1.546.901

-586.977

959.924

V

-586.977

-586.977

-644.165

Wat is er veranderd?

In 2022 is er extra ingezet op keukentafel gesprekken met agrariers(€ 50.000 V). In 2022 zijn er voor het laatst eenmalige middelen beschikbaar voor vitale kernen (€ 930.000 V).

Overige ontwikkeling slaan vooral op de indexering van bestaande budgetten. (€ 10.000 N).