Afval (7.3)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Deelprogramma: 3B Duurzaamheid

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:

  • afvalscheiding en recycling;
  • vuilophaal en afvoer;
  • vuilstort en verwerking;
  • baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7);
  • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

2.914.099

3.266.154

3.252.045

14.109

V

3.302.082

3.223.654

3.217.375

Totaal baten (8)

4.359.256

4.090.964

3.965.738

-125.226

N

4.176.406

4.081.743

4.074.453

Saldo

1.445.157

824.810

713.693

-111.118

N

874.324

858.089

857.078

Wat is er veranderd?

Bij de berekening van de afvalstoffenheffing 2023 gaan we uit van een lager bedrag aan afvalstoffenheffing (€ 54.000 N). Voor 2023 hebben wij geen rekening gehouden met een subsidie voor zwerfvuil (€ 44.000 N). Het overige heeft betrekking op kleine posten (€ 13.000 N).