OZB woningen (0.61)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel : Lokale heffingen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning:

  • belasting op eigendom woningen;
  • waardering onroerende zaken (woningen);
  • heffing en invordering;
  • uitvoering OZB (woningen);
  • bezwaar en beroep.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

519.110

413.758

426.243

-12.485

N

426.243

426.243

426.243

Totaal baten (8)

5.256.846

5.668.320

5.838.370

170.050

V

5.838.370

5.838.370

5.838.370

Saldo

4.737.735

5.254.562

5.412.126

157.565

V

5.412.126

5.412.126

5.412.126

Wat is er veranderd?

Betreft voornamelijk de trendmatige (inflatie) verhoging van ozb (€ 170.000 V).