Fysieke bedrijfsinfrastructuur (3.2)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Deelprogramma: 3A Economie

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid:

  • grondexploitatie bedrijventerreinen;
  • ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her-)ontwikkeling van bedrijfspanden;
  • herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties;
  • investeringen in winkelgebieden en winkelstrips;
  • werkzaamheden tbv land- en tuinbouwgronden.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

172.358

156.825

107.524

49.301

V

107.524

107.524

118.024

Totaal baten (8)

-30

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

-172.388

-156.825

-107.524

49.301

V

-107.524

-107.524

-118.024

Wat is er veranderd?

Bij dit taakveld is er in 2022 extra ingezet op begeleiding en advisering voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen (met name Zelhem, € 47.000).

.