Milieubeheer (7.4)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Deelprogramma: 3B Duurzaamheid

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:

  • de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;
  • de beheersing van geluidhinder;
  • bescherming tegen straling en dergelijke;
  • verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
  • ongediertebestrijding (bijvoorbeeld eikenprocessierups);
  • RUD, Regionale Uitvoeringsdiensten.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

1.817.927

1.841.516

1.509.517

331.999

V

1.509.517

1.509.517

1.509.518

Totaal baten (8)

403.902

356.625

63.942

-292.684

N

63.942

63.942

63.942

Saldo

-1.414.026

-1.484.891

-1.445.576

39.315

V

-1.445.576

-1.445.576

-1.445.576

Wat is er veranderd?

In 2022 hebben we rekening gehouden met extra inzet voor de energietransitie (€ 180.000 V). We verwachten meer diensten af te leveren bij de omgevingsdienst (€ 104.000 N). Het overige heeft betrekking op kleine verschillen (€ 15.000 V).