Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen:

  • onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;
  • bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn van openbaar middelbaar onderwijs;
  • uitgaven voor bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs);
  • achterstandenbeleid;
  • coördinatie samen naar school, passend onderwijs;
  • volwasseneneducatie;
  • peuteropvang;
  • leerlingzorg en leerlingbegeleiding;
  • leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs);
  • stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

1.440.388

1.600.446

1.652.298

-51.852

N

1.652.298

1.652.298

1.652.298

Totaal baten (8)

114.884

157.500

157.500

-

-

157.500

157.500

157.500

Saldo

-1.325.503

-1.442.946

-1.494.798

-51.852

N

-1.494.798

-1.494.798

-1.494.798

Wat is er veranderd?

Voor 2022 zien we stijgende kosten voor het leerlingenvervoer (€ 24.000 N). De te verstrekken subsidies voor achterstandenbeleid vallen hoger uit (€ 7.000 N), als laatste de gestegen indexes (€ 20.000 N).