Jeugdreclassering (6.82b)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • Jeugdreclassering

Wat is er veranderd?

Dit taakveld is in 2023 ingrijpend veranderd ten opzichte van het model 2022. De aanpassingen volgen een verfijning van de taakvelden van het sociaal domein met daarbij enkele verschuivingen van taken binnen die taakvelden. Een vergelijk t.o.v. vorig jaar kunnen we nu nog niet maken en is daardoor dit jaar niet mogelijk.