Openbaar basisonderwijs (4.1)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs:

  • bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn;
  • primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen);
  • de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal;
  • passend onderwijs.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

-227

8.699

9.053

-354

N

9.053

9.053

9.053

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

227

-8.699

-9.053

-354

N

-9.053

-9.053

-9.053

Wat is er veranderd?

Niet van toepassing.