Bestuur (0.1)

Programma: 4 Bestuur

Deelprogramma: 4A Besturen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:

  • college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten en verblijfkosten e.d.);
  • raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
  • de ondersteuning van de raad, de griffie;
  • regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
  • lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

1.531.553

2.125.794

2.154.127

-28.333

N

2.173.701

2.162.714

2.162.714

Totaal baten (8)

233

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

-1.531.320

-2.125.794

-2.154.127

-28.333

N

-2.173.701

-2.162.714

-2.162.714

Wat is er veranderd?

Niet van toepassing.