Overhead (0.4)

Programma: Bedrijfsvoering

Onderdeel: Overhead

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

  • leidinggevenden primair proces (hiërarchisch), die personele verantwoordelijkheden hebben zoals het voeren van functioneringsgesprekken;
  • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing;
  • personeel en organisatie (P&O / HRM) en organisatie- en formatieadvies;
  • inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
  • juridische zaken: juridische medewerkers op een bedrijfsvoeringafdeling of belast met een bedrijfsvoeringstaak;
  • bestuurszaken: ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van b&w;
  • informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
  • facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
  • documentaire informatievoorziening (DIV);
  • managementondersteuning en secretariaten primair proces.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

10.698.625

11.479.474

11.354.682

124.792

V

11.446.114

11.437.476

11.439.061

Totaal baten (8)

398.019

235.702

230.357

-5.346

N

230.357

230.357

230.357

Saldo

-10.300.606

-11.243.772

-11.124.325

119.447

V

-11.215.757

-11.207.120

-11.208.704

Wat is er veranderd?

Niet van toepassing.