Musea (5.4)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:

  • musea, exposities;
  • archeologie, heemkunde;
  • historische archieven.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

18.323

17.114

17.862

-749

N

17.862

17.862

17.862

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

-18.323

-17.114

-17.862

-749

N

-17.862

-17.862

-17.862

Wat is er veranderd?

Niet van toepassing.