Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Deelprogramma: 3A Economie

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:

  • bedrijvenloket, ondernemersloket;
  • stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
  • aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
  • financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij;
  • regelen straathandel, markten alsook veemarkten;
  • de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1);
  • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7);
  • kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

133.106

105.130

66.185

38.945

V

66.174

66.165

65.014

Totaal baten (8)

48.000

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

-85.106

-105.130

-66.185

38.945

V

-66.174

-66.165

-65.014

Wat is er veranderd?

De wijzigingen door indexering over taakvelden zijn beperkt (€ 4.000 N).