OZB niet-woningen (0.62)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel : Lokale heffingen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen:

  • belasting op eigendom en gebruik niet-woningen,
  • waardering onroerende zaken (niet-woningen);
  • heffing en invordering;
  • uitvoering OZB (niet-woningen);
  • bezwaar en beroep.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

105.447

92.141

95.195

-3.054

N

95.195

95.195

95.195

Totaal baten (8)

2.515.949

2.529.656

2.605.546

75.890

V

2.605.546

2.605.546

2.605.546

Saldo

2.410.502

2.437.515

2.510.351

72.836

V

2.510.351

2.510.351

2.510.351

Wat is er veranderd?

Betreft voornamelijk de trendmatige verhoging van OZB ( € 76.000 V).