Beschermd wonen (WMO) (6.81a)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

De volgende iWMO-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • Beschermd wonen;
  • Maatwerkarrangementen indien het intramuraal of GGZ-wonen betreft.

Verder moet op dit taakveld worden geboekt:

  • dagbesteding voor mensen die in Beschermd Wonen verblijven;
  • lasten die betrekking hebben op het pakket Beschermd Thuis zijnde een uitvoeringsvariant van beschermd wonen.

Wat is er veranderd?

Dit taakveld is in 2023 ingrijpend veranderd ten opzichte van het model 2022. De aanpassingen volgen een verfijning van de taakvelden van het sociaal domein met daarbij enkele verschuivingen van taken binnen die taakvelden. Een vergelijk t.o.v. vorig jaar kunnen we nu nog niet maken en is daardoor dit jaar niet mogelijk.