Parkeren (2.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

  • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;
  • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;
  • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63)
  • parkeermeters;
  • fietsenstalling;
  • algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

27.694

32.525

33.554

-1.029

N

33.532

33.511

33.490

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

-27.694

-32.525

-33.554

-1.029

N

-33.532

-33.511

-33.490

Wat is er veranderd?

Niet van toepassing.