Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf (6.74b)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

Dit betreft jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder, alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA), en GGZ-handeling waarbij sprake is van opname. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • Crisisjeugd hulp;
  • Jeugd-GGZ-behandeling met opname;
  • Jeugd-GGZ-behandeling met opname.

Wat is er veranderd?

Dit taakveld is in 2023 ingrijpend veranderd ten opzichte van het model 2022. De aanpassingen volgen een verfijning van de taakvelden van het sociaal domein met daarbij enkele verschuivingen van taken binnen die taakvelden. Een vergelijk t.o.v. vorig jaar kunnen we nu nog niet maken en is daardoor dit jaar niet mogelijk.