Crisisbeheersing en brandweer (1.1)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

  • brandbestrijding;
  • preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
  • rampenbestrijding.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

2.500.119

2.786.249

2.827.467

-41.217

N

2.829.875

2.829.305

2.828.735

Totaal baten (8)

6.267

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

-2.493.852

-2.786.249

-2.827.467

-41.217

N

-2.829.875

-2.829.305

-2.828.735

Wat is er veranderd?

De bijdrage voor de VNOG is verhoogd (€ 58.000 N) als gevolg van indexering. In 2022 hebben wij een subsidie ontvangen voor de opvang van oekraïnes vluchtelingen (€ 35.000 V) De overige wiijzigingen hebben betrekking op indexering (€ 18.000 N).