Beheer overige gebouwen en gronden (0.3)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen:

  • beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

480.889

439.594

433.033

6.561

V

433.394

434.023

432.555

Totaal baten (8)

211.249

120.156

121.738

1.582

V

121.738

121.738

121.738

Saldo

-269.639

-319.438

-311.295

8.143

V

-311.656

-312.285

-310.817

Wat is er veranderd?

Niet van toepassing.