Burgerzaken (0.2)

Programma: 4 Bestuur

Deelprogramma: 4A Besturen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:

  • paspoorten en rijbewijzen;
  • bevolkingsregister;
  • straatnaamgeving en kadastrale informatie;
  • burgerschap;
  • verkiezingen, referenda;
  • Burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7)

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

1.426.571

1.343.154

1.319.373

23.781

V

1.319.598

1.322.823

1.322.778

Totaal baten (8)

470.159

344.623

354.961

10.339

V

354.961

354.961

354.961

Saldo

-956.412

-998.532

-964.412

34.120

V

-964.637

-967.862

-967.817

Wat is er veranderd?

Niet van toepassing.