Volksgezondheid (7.1)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1A Vitale inwoners en samenleving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:

 • het monitoren van de gezondheidssituatie;
 • uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
 • uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
 • bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
 • het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
 • het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
 • het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
 • het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
 • het bevorderen van technische hygiëne zorg;
 • het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
 • Centra voor Jeugd en Gezin;
 • ambulance en ziekenvervoer.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

1.158.521

1.242.576

1.357.419

-114.844

N

1.359.990

1.367.865

1.370.119

Totaal baten (8)

20.000

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

-1.138.521

-1.242.576

-1.357.419

-114.844

N

-1.359.990

-1.367.865

-1.370.119

Wat is er veranderd?

De bijdragen aan de GGD NOG (€ 80.000 N) en Yunio jeugdgezondheidszorg (€ 21.000 N) stijgen in 2023, het overige deel heeft betrekking indexering (€ 5.000 N).

.