Openbaar groen en (openlucht)recreatie (5.7)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:

  • natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden;
  • aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
  • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden van taluds en betuining;
  • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
  • hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

3.314.734

3.618.807

3.258.343

360.464

V

3.264.659

3.274.667

3.249.979

Totaal baten (8)

236.663

64.985

66.035

1.050

V

66.035

66.035

66.035

Saldo

-3.078.071

-3.553.822

-3.192.308

361.513

V

-3.198.624

-3.208.633

-3.183.944

Wat is er veranderd?

in 2022 was het laatste jaar van de uitvoering voor herstelplan bomen (€ 287.000 V). Als gevolg van de hogere prijzen belasten we de andere producten meer door (€ 58.000 V). In 2022 hebben we al rekening gehouden met de sterk gestegen energieprijzen (€ 36.000 V) vanwege de oekrainecrisis.