Economische promotie (3.4)

Programma: Bedrijvigheid en ontwikkeling

Deelprogramma: 3A Economie

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:

  • promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;
  • aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
  • investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;
  • promotie toerisme;
  • beurzen en jaarmarkten;
  • forensenbelasting;
  • toeristenbelasting;
  • vermakelijkhedenretributies.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

464.425

583.511

535.828

47.682

V

535.828

535.828

535.828

Totaal baten (8)

443.138

338.962

420.912

81.950

V

420.912

420.912

420.912

Saldo

-21.287

-244.548

-114.916

129.632

V

-114.916

-114.916

-114.916

Wat is er veranderd?

De toeristenbelasting en de reclamebelasting zetten we respectievelijk in voor toeristische uitgaven en subsidie aan ondernemersverenigingen en Industriekring. De opbrengsten uit toeristenbelasting zijn toegenomen (€ 80.000 V) dit door de forfaits voor overnachtingen op of in toeristische plaatsen op (mini)campings, pensions, bed&breakfast, hotels en groepsaccommodaties zijn afgeschaft. De hogere opbrengst zetten we overeenkomstig de beleidsuitgangspunten in voor toerisme (€ 80.000 N). De hogere opbrengst over toeristenbelasting van 2021 gaan we besteden in 2022 (€ 130.000 N).