Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf (6.74a)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

  • Generalistische Basis GGZ;
  • Kindergeneeskunde;
  • Jeugd-ggz behandeling regulier / generalistisch;
  • Jeugd-ggz behandeling specialistisch;
  • Jeugd-ggz diagnostiek.

Wat is er veranderd?

Dit taakveld is in 2023 ingrijpend veranderd ten opzichte van het model 2022. De aanpassingen volgen een verfijning van de taakvelden van het sociaal domein met daarbij enkele verschuivingen van taken binnen die taakvelden. Een vergelijk t.o.v. vorig jaar kunnen we nu nog niet maken en is daardoor dit jaar niet mogelijk.