Begraafplaatsen en crematoria (7.5)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en crematoria;
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden);
  • baten begraafplaatsrechten (via economische categorie 3.7);
  • baten afkoopsommen grafrechten (via economische categorie 4.4.8).

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

455.401

503.977

526.747

-22.770

N

527.708

528.324

522.236

Totaal baten (8)

549.280

561.130

588.835

27.705

V

610.612

633.553

645.965

Saldo

93.879

57.153

62.088

4.935

V

82.904

105.229

123.729

Wat is er veranderd?

Niet van toepassing.