Overige baten en lasten (0.8)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Overige lasten en baten

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren:

  • stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.;
  • (schatting) niet voorziene uitgaven

Op dit taakveld komen ook de loonkosten van bovenformatief personeel dat niet meer aan het werk is.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

989.717

1.236.890

3.422.945

-2.186.055

N

1.538.952

1.538.952

2.338.952

Totaal baten (8)

829.345

20.000

20.000

-

-

20.000

20.000

20.000

Saldo

-160.372

-1.216.890

-3.402.945

-2.186.055

N

-1.518.952

-1.518.952

-2.318.952

Wat is er veranderd?

Binnen dit taakveld worden bedragen tijdelijk geparkeerd, waarna verdere invulling vindt op het uiteindelijke taakveld. Zo wordt op dit taakveld wordt de stelpost formatieruimte verantwoord. Afhankelijk van de behoefte wordt dit naar de desbetreffend taakveld toeberekend, waarbij ook de begrotingswijziging van het ene naar het andere taakveld volgt. Hierdoor is er in 2023 een nadeel van € 921.000. Daarnaast stallen wij op dit taakveld bedragen waarvoor nog nadere invulling qua beleid en taakveld wordt gegeven (€ 1.343.000 N).