Belastingen overig (0.64)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel : Lokale heffingen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals:

  • hondenbelasting;
  • precariobeslasting;
  • reclamebelasting;
  • heffing en invordering;
  • bezwaar en beroep.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

19.043

28.140

29.130

-989

N

29.130

29.130

29.130

Totaal baten (8)

140.663

125.000

125.000

-

-

125.000

125.000

125.000

Saldo

121.619

96.860

95.870

-989

N

95.870

95.870

95.870

Wat is er veranderd?

Niet van toepassing.