Maatwerk dienstverlening 18- (6.72)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:
● begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;
● jeugd-GGZ;
● jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
● vervoer (18-);
● PGB Jeugd;
● persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;
● jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

11.512.450

7.794.187

7.082.274

711.913

V

7.078.113

7.078.840

7.079.493

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

-11.512.450

-7.794.187

-7.082.274

711.913

V

-7.078.113

-7.078.840

-7.079.493

Wat is er veranderd?

De jeugdzorg in natura in sterk naar beneden aangepast als gevolg van de condities uit de aanbesteding (€ 564.000 V). Daarnaast hebben we bij de beleidsarme programmabegroting geen middelen opgenomen voor het jeugd project POH/SOH (€ 75.000 V). Het overige heeft betrekking op kleine wijzigingen (€ 78.000 V).