Maatwerkvoorzieningen (WMO) (6.6)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:

  • huisautomatisering (domotica);
  • woningaanpassingen;
  • hulpmiddelen;
  • overige voorzieningen gehandicapten;
  • Gehandicaptenparkeerkaart (incl. leges);
  • eigen bijdragen.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

1.076.434

1.252.344

1.333.727

-81.383

N

1.336.782

1.337.910

1.334.974

Totaal baten (8)

64.878

10.978

11.275

297

V

11.275

11.275

11.275

Saldo

-1.011.555

-1.241.366

-1.322.452

-81.085

N

-1.325.507

-1.326.635

-1.323.699

Wat is er veranderd?

We voorzien in 2023 hogere loonkosten (€ 50.000 N). De overige wijzigingen zijn beperkt van omvang (€ 31.000 N).