Sportaccommodaties (5.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:

  • sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
  • (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
  • trapveldjes in de wijk.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

1.260.254

1.224.864

1.264.450

-39.585

N

1.264.002

1.263.554

1.263.107

Totaal baten (8)

432.087

391.555

391.555

-

-

391.555

391.555

391.555

Saldo

-828.168

-833.309

-872.895

-39.585

N

-872.447

-871.999

-871.552

Wat is er veranderd?

Betreft het toepassen van indexen.