Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:

  • subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
  • subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;
  • accommodaties voor beeldende kunst;
  • subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;
  • kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;
  • subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;
  • kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
  • culturele manifestaties waaronder herdenkingen;
  • overkoepelende organen voor kunstbeoefening.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

207.014

189.513

194.748

-5.235

N

194.748

194.748

194.748

Totaal baten (8)

2.000

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

-205.014

-189.513

-194.748

-5.235

N

-194.748

-194.748

-194.748

Wat is er veranderd?

Niet van toepassing.