Jeugdhulp behandeling (6.72b)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt.

  • Jeugdhulp ambulant., daar waar het gaat om behandeling.

Wat is er veranderd?

Dit taakveld is in 2023 ingrijpend veranderd ten opzichte van het model 2022. De aanpassingen volgen een verfijning van de taakvelden van het sociaal domein met daarbij enkele verschuivingen van taken binnen die taakvelden. Een vergelijk t.o.v. vorig jaar kunnen we nu nog niet maken en is daardoor dit jaar niet mogelijk.