Overige maatwerkarrangementen (WMO) (6.71d)

Wat valt onder dit taakveld

Baten en lasten van overige maatwerkarrangementen moeten op dit taakveld worden geboekt als ze niet kunnenworden toebedeeld aan de taakvelden 6.71a, 6.71b of 6.71c. De volgende iWMO-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • Overige maatwerkarrangementen, alleen indien deze niet kan worden toebedeeld aan de taakvelden 6.71a, 6.71b, 6.71c, 6.81a of 6.81b;
  • Generieke toewijzing, alleen indien deze niet kan worden toebedeeld aan de taakvelden 6.71a, 6.71b, 6.71c, 6.81a of 6.81b.

Wat is er veranderd?

Dit taakveld is in 2023 ingrijpend veranderd ten opzichte van het model 2022. De aanpassingen volgen een verfijning van de taakvelden van het sociaal domein met daarbij enkele verschuivingen van taken binnen die taakvelden. Een vergelijk t.o.v. vorig jaar kunnen we nu nog niet maken en is daardoor dit jaar niet mogelijk.