Jeugdhulp met verblijf overig (6.73c)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de taakvelden 6.73a en 6.73b vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. Ook PGB-gefinancierde jeugdhulp is hierin meegenomen. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 14 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan bovenstaand;
  • Jeugdhulp met verblijf (exclusief behandeling) voor zover het gaat om code 14 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan bovenstaand;

Onder taakveld dient ook geboekt worden:

- alle toeslagen die aan de aanbieders worden uitgekeerd zoals woonzorg, observatie en MFC.

Wat is er veranderd?

Dit taakveld is in 2023 ingrijpend veranderd ten opzichte van het model 2022. De aanpassingen volgen een verfijning van de taakvelden van het sociaal domein met daarbij enkele verschuivingen van taken binnen die taakvelden. Een vergelijk t.o.v. vorig jaar kunnen we nu nog niet maken en is daardoor dit jaar niet mogelijk.