Wijkteams (6.2)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):

  • voorlichting;
  • advisering;
  • cliëntondersteuning;
  • toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
  • preventie;
  • vroegsignalering.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

1.251.171

1.449.319

1.466.547

-17.229

N

1.461.936

1.462.355

1.462.355

Totaal baten (8)

14.604

5.171

5.171

-

-

5.171

5.171

5.171

Saldo

-1.236.566

-1.444.147

-1.461.376

-17.229

N

-1.456.765

-1.457.184

-1.457.184

Wat is er veranderd?

We maken in 2023 meer loonkosten (€ 48.000 N) voor dit taakveld. De overige wijziging

onder dit taakveld zijn het gevolg van indexering (€ 6.000 N).