Jeugdhulp begeleiding (6.72a)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

Begeleiding is gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden, dit kan zowel bij enkelvoudige en meervoudige problematiek en vanuit iedere discipline. Verzorgen betreft ondersteuning bij de Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • Persoonlijke verzorging;
  • Jeugdhulp verblijf (inclusief behandeling) voor zover gericht op (deeltijd-)verblijf/logeren;
  • Jeugdhulp verblijf (exclusief behandeling) voor zover gericht op (deeltijd-)verblijf/logeren;
  • Jeugdhulp ambulant, daar waar het gaat om begeleiding.

Wat is er veranderd?

Dit taakveld is in 2023 ingrijpend veranderd ten opzichte van het model 2022. De aanpassingen volgen een verfijning van de taakvelden van het sociaal domein met daarbij enkele verschuivingen van taken binnen die taakvelden. Een vergelijk t.o.v. vorig jaar kunnen we nu nog niet maken en is daardoor dit jaar niet mogelijk.