Begeleiding (WMO) (6.71b)

Wat valt onder dit taakveld

  • Begeleiding;
  • Persoonlijke verzorging;
  • Kortdurend verblijf;
  • Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin.

Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking en de daarmee verband houdende extra kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt.

Wat is er veranderd?

Dit taakveld is in 2023 ingrijpend veranderd ten opzichte van het model 2022. De aanpassingen volgen een verfijning van de taakvelden van het sociaal domein met daarbij aenkele verschuivingen van taken binnen die taakvelden. Een vergelijk t.o.v. vorig jaar kunnen we nu nog niet maken en is daardoor dit jaar niet mogelijk.