Openbaar vervoer (2.5)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen:

  • bus, tram en metro;
  • taxivervoer;
  • veerdiensten;
  • voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer;
  • busstation, metrostation, multimodaal knooppunt;
  • ov experimenten.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

27.611

24.057

25.798

-1.742

N

25.798

25.798

25.798

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

-27.611

-24.057

-25.798

-1.742

N

-25.798

-25.798

-25.798

Wat is er veranderd?

Niet van toepassing.