Openbare orde en veiligheid (1.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:

 • toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
 • Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
 • bureau Halt;
 • preventie van criminaliteit;
 • opstellen en handhaven APV;
 • leges drank & horeca;
 • wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet);
 • beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
 • veilige woon- en leefomgeving;
 • antidiscriminatiebeleid;
 • doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek ivm de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);
 • Tegengaan van radicalisering;
 • dierenbescherming.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

648.863

751.883

736.400

15.483

V

736.400

736.400

736.400

Totaal baten (8)

108.471

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

-540.392

-751.883

-736.400

15.483

V

-736.400

-736.400

-736.400

Wat is er veranderd?

De wijzigingen door formatieverschuivingen over taakvelden zijn beperkt (€ 17.000 V). De begrote post voor de brand in Drempt (€ 15.000) komt in 2023 niet meer voor.